ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 11, 2009

ಯಂತ್ರ ,ಮಂತ್ರ

ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗಳಿಂದು ಅತಂತ್ರ
ನಮ್ಮುಂದಿರುವುದೇ ಯಂತ್ರ
ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಂತ್ರ
ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕು

ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ
ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಯಂತ್ರ
ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು