ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25, 2013

ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ನೀನಿಂದು
ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ನೀನಿಂದು
ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸ ನನಸಾಗಿಸಲು

ಹೊರ ತೋರುವ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ
ಅಡಗಿರುವ ಬಡತನವ ನಿವಾರಿಸಲು
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲಿ ಅಂಬಲಿಯ ಹೀರಿ
ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ  ಮೂಲೆ ಬೀದಿಯ
ಸರಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನ
ಕಂಠ ದೋಷವ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು

ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ನೀನಿಂದು
ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸ ನನಸಾಗಿಸಲು

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜನ ಜಾತ್ರೆ
ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಮರುಳರೂ
ನಿನ್ನೆಳೆದರೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿ ಮರಳುತಿಹರೂ
ಮತ್ತದೇ ಮರುಳಲಿ
ನೀ ಇದ್ದರೂ , ಇರದಿರದಿದ್ದರೂ
ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕರಾಡ ನರ್ತನದಿ

ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ನೀನಿಂದು
ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸ ನನಸಾಗಿಸಲು
ಸರ್ವರಲಿ ಒಂದಾಗೂ ಎನುವರೂ
ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಿ
ಉಣ ಬಡಿಸುವರೂ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾವೇ ದೈವ ಅನ್ನುವರೂ
ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದೈವ ಸಂಜಾತವೆನ್ನುವರೂ
ಮುರ್ಖರಿವರೂ ,  ಮುಟ್ಟಾಳರಿವರೂ
ಎಲ್ಲ ಬೈದ ಮೇಲೆ ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವರೂ
ದೇವನೆಂದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮೀರಿ
ನಡೆಯಲಾಗದೆನ್ನುವರೂ

 ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ನೀನಿಂದು
ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸ ನನಸಾಗಿಸಲು
ನಾ ಭ್ರಮಿಸುವ ನಾಡ ಕಟ್ಟಲೂ
ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಎಂಬ
ಪರದೆಯೇಳೆಯಲು

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು