ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2010

ಒಂದಿಷ್ಟು ಹನಿಗವನಗಳು

ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಗುವ
ಹಿಂದೊಂದು
ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದಿದ್ದು
ನಿನ್ನ ನೋಡುತ
ನಾ ಚರಂಡಿ ಒಳಗೆ
ಬಿದ್ದಾಗಲೇ

***************
ಈಗಿನವರು ಹೇಗೆಂದರೆ
ಕೊಳವೆ ನೀರು
ಕುಡಿದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಬಿಸಿ ರೀ
ಅದೇ ಅದನ್ನ ಬಾಟಲ್
ಆಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಬಿಸ್ಲರಿ
****************
ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆಬಂದಾಗಲೇ
ತಿಳಿದಿದ್ದು ನನ್ನವಳಿಗೆ
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೆಂದು
ನೆನೆಯುತ್ತಿರ ನೀವೆಂದು
ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು
ಒಬ್ಬಳೇ
ಸಿನಿಮಾಗೆಂದು
***************
ನಾನು ದಿನವು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ನನ್ನವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ
ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ
ಆದರೂ ಜನ ನೋಡು ದಿನ 

ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ
***************

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2010

ನಾರಿ-ಸ್ಯಾರಿ-ಸಾರೀ

ಮುದ್ದಾದ ಜರಿಯ ಸೀರೆ 
ಉಟ್ಟು ಬಂದ ನಾರಿಯ ಕಂಡು 
ಅಂದರೆಲ್ಲರೂ ಸಕತ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾರಿ 
ಬಿಳಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವ 
ತೋರಿಸುತ್ತ ಅಂದಳು ನಾರಿ 
ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರೀ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು