ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2009

ಅರ್ಥವಾಗದೆಯೂ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು..

ನೀ ಅಂದು ನುಡಿದ
ಅನುರಾಗದ ಸಾಂತ್ವಾನದ ನುಡಿಗಳು
ನನ್ನೆದೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಳಕೆಯ ಒಡೆಸಿ
ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಂದು

ಆರಂಭವು ತಿಳಿಯದ
ಅಂತ್ಯವು ಇಲ್ಲದ
ಅರ್ಥವೂ ಆಗದ
ಅರ್ಥೈಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ
ಅರಿತು ಅರಿಯದಂತೆ ಮೂಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಇದು

ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ನುಡಿಯ ಆಲಿಸುವ
ಮಧುರ ಬಯಕೆಯ
ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಆ ಕ್ಷಣಕೆ
ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಇದು

ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ
ಕವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲಾಗದ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡ ಹೊರಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಇದು

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು