ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2009

ಸ್ಪರ್ಶ

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ತಂಗಾಳಿ
ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹೋದಾಗ
ನಾ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನವಳ
ಮುಂಗುರುಳ ಸ್ಪರ್ಶ

ಹರಿವ ಝರಿಯ ಜುಳು ಜುಳು
ನಾದದೊಳ್
ನಾ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನವಳ
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ

ಮುಂಗಾರ ಮಳೆಯು
ಭುವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ
ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಂಪಿನೊಳ್
ನಾ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನವಳು
ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ

ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದೆದ್ದ
ಆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು
ನಾ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನವಳ
ಬಿಸಿಉಸಿರ ಸ್ಪರ್ಶ

ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲಿ
ಕರಿ ಕೋಟು ನಾ ಹೊದ್ದು
ನಾ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನವಳ
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ

ಎದುರಾದಳೊಂದು ದಿನ
ಗರಿಗೆದರಿ ನಿಂತಿತೀ ಮನ
ಆದರೆ ನಾ ಅನುಭವಿಸಲಾರದೆ ಹೋದೆ
ನನ್ನವಳ ಕೆಂದುಟಿಯ
ಮುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಶ,
ಇನಿಲ್ಲ ಅವಳ ಸ್ಪರ್ಶದ ಹರ್ಷ .

(ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆ)

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2009

ನಯನ

ಮುಂಜಾವಿನ
ಕಿರಣದಿಂದ
ಮೂಡಿದ
ಕಾಂತಿಯೇ
ಆ ನಿನ್ನ ನಯನ

ತಿಳಿ ಅಲೆಯ
ಪ್ರತಿ ಮಿಡಿತದಲ್ಲೂ
ಮೂಡಿದೆ
ನಿನ್ನದೇ ನಯನ

ಚಿಮು ಚಿಮು
ಕಾರಂಜಿಯ
ಹನಿ ಹನಿ ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲೂ
ಮೂಡಿದೆ ನಿನ್ನದೇ ನಯನ

ನನ್ನದೇ ಅಂತರಾಳದ
ಪ್ರತಿ ಮಿಡಿತದಲ್ಲೂ
ಮೂಡಿದೆ ನಿನ್ನದೇ ನಯನ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು