ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2010

ತಲೆಕೂದಲು

ಉತ್ತಿಲ್ಲ 
ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ
ನೀರ ಹಾಯಿಸಿಲ್ಲ 
ಆದರೂ ಬೆಳೆಯುವುದು 
ಈ ತಲೆಗೂದಲು 
ಬೆಟ್ಟದೆತ್ತರಕ್ಕೆ
ಬೆಳೆದಾಗ 
ಆಗಾಗ ತಲೆ ತುರಿಸಿದಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು
ಕಟಾವು 
ಗೆಳೆಯ 
ಹಿಡಿದೆಳೆದಾಗ 
ರೋಷ ಉಕ್ಕಿ 
ಹಲ್ಲು ಉದುರುವಂತೆ 
ಹೊಡೆದಾಗ 
ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಬ್ಬಿ 
ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು
ಈ ತಲೆಕೂದಲು 
ಆದರೆ 
ಈಗೀಗ 
ಕೆರೆದಿಲ್ಲ 
ಕತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ 
ಯಾರಿಗೂ 
ಮುಟ್ಟುಲು 
ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಆದರೂ
ಅದೇನು 
ಹುಸಿ ಕೋಪವೋ 
ಇಳಿಜಾರ
ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಾರುವ ಆಟವಾಡುವ 
ಮಕ್ಕಳಂತೆ 
ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ 
ತಲೆ ಇಂದಿಳಿದು 
ಹೋಗುತಿರುವುದಿಂದು 

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2010

ಚುಟುಕಗಳು

ಮೊದಲೇ ಸಕ್ಕರೆ 
ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕರೆ 
ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀ ನಕ್ಕರೆ 
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು 
ನಾ ಅಳೆದರೆ


************
ನನ್ನ ಪ್ರತಿ
ನಗುವಿನ
ಹಿಂದಿರುವ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀನೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ನಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ
ಎದುರಿಗೆ
ಬರುವುಳು
ಕೀರ್ತಿ***************ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು