ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2011

ಮತ್ತೆರಡು ಕೊನೆ ಹನಿ

ನಡು ಮುರಿದಿಲ್ಲ
ನರ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ನಲಿಯುವಳು
ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ
ನಡು ಮುರಿದಿಲ್ಲ
ನರ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ
ನಲಿಯೋಣ ಬಾ
ಅಂದಾಗ
ಅಂದಳು ಒಲ್ಲೆ
*************
ಹರಸಿದಿರಿ ನೀವು
ಬಾಳು ನೀ
ಅವಳೊಂದಿಗೆ
ನೂರ್ಕಾಲವೆಂದು
ಇಲ್ಲ
ಮುರಿಯುವಳು
ಅವಳೇ
ಕೈ ಕಾಲೆಂದು

ಅಂದು-ಇಂದು


ಅಂದು 
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾ 
ಏನಾದರೂ
ಬರೆಯ ಹೊರಟಾಗಲೆಲ್ಲ
ಬರುತಿದ್ದಳು ಅವಳು 
ಲೇಖನಿಯ ತುದಿಯ 
ಗುಂಡಿನಂತೆ 
ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ 
ತುಟಿಯ ಸೇರಿಸಿ 
ಸಾಕು ಈ ಗೀಚಾಟ 
ಆಡೋಣ ಬನ್ನಿ 
ಪ್ರಣಯದ
ಆಟವನೆಂದು
ಇಂದು 
ದಡ-ಬಡ 
ಎನ್ನುವ 
ಪಾತ್ರೆಗಳ 
ಶಬ್ದದ 
ನಡುವೆ 
ಕತ್ತಿಯ 
ನೆತ್ತಿಯ 
ಹರಿತದಂತಿರುವ
ಹಸ್ತಿಯ 
ದಂತವ 
ಕಡಿಯುತ್ತ 
ಕೂಗುತ್ತಿರುವವಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ 
ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಾಗದದ 
ರಾಶಿಯ 
ಕಾದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಹಂಡೆಯ ನೀರೆಂದು

ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಮೌನ?

ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಮೌನ?
ಇರಬರುವ ಆಸೆಯನೆಲ್ಲ
ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಇನ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ
ಬಾಳಿಸಬಾರದಿತ್ತೆ
ಎಂದು ಆ ದೇವರ ಶಪಿಸುತ್ತ
ಇದ್ದಾಗ ಎದ್ದೆದ್ದು ಒದ್ದು
ಬಿದ್ದಿರುವ ಶವದ
ಎದೆಯೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಮಾಡಿ
ಶವವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ
ಕೂಗುತ್ತಿರುವಾಗ
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಮೌನ?

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು