ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2010

ಚುಟುಕಗಳು

ದೇವರೆಂದರೆ 
ನನಗೆ 
ಬಹಳ 
ನಂಬಿಕೆ 
ಅದಕ್ಕೆ 
ದೆವ್ವಗಳು 
ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ 
ಮೊದಲು 
ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ 
ದೇವರು ನನ್ನ 
ಶತ್ರುವೆಂದು 

****************
ಅಂದಳು ಗೆಳತಿ
ನಾನು ನಿನಗಿಂತ
ಮುಂದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅದಕೆ ನಾನೆಂದೆ
ಇರಬಹುದು
ಗೆಳತಿ
ಆದರೆ
ನಿನಗಿಂತ
ಮುಂದೆ  ನಾ
ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ

**************

ಗೆಳತಿಯ ಆಸೆ

ಅಂದಳು ಗೆಳತಿ 
ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ 
ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ 
ಆಡುವ ಬಯಕೆ 
ನನಗೆಂದು 
ಅದಕೆ ನಾನೆಂದೆ 
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ 
ಗೆಳತಿ 
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈಜು  
ಮೊದಲೇ 
ನಿನಗೆ 
ಅಲ್ಲಿ 
ತುಂಬಿರುವುದು 
ಬರಿ ನೀರೆಂದು.

ಚುಟುಕುಗಳು

ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ 
ಗೊರಕೆಯ 
ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತ
ಮಲಗುತಿದ್ದ 
ನನ್ನವಳು 
ಇಂದು ಸುಮ್ಮನೆ 
ಮಲಗಿದಾಗಲೇ 
ತಿಳಿದಿದ್ದು 
ನನಗೆ 
ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನವೆಂದರೆ 
ಏನೆಂದು.

*********************
ತುಂಟ ಕಣ್ಣಿನ 
ನಾರಿ 
ಉಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ 
ಸ್ಕರ್ಟು 
ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹುಡುಗರೇ 
ಅವಳ 
ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ 
ಫ್ಲರ್ಟು

*******************

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು