ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 11, 2009

ಸಮಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ

ಸಮಯದ ಮಹತ್ವಯೇನೆಮ್ಬುದೆಂದು
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಜನ
ಅದೆಸ್ಟು ನಿಕರತೆ ನಿನ್ನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ನಿನ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ
ನಿನ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಕತ್ತಲಾ ಸಮಯ
ನಿನ್ ಅತ್ತರೆ ಮಧ್ಯಾನ್ನ
ನಿನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ

ಒಮ್ಮೆ ಯಾದರು ಅನಿಸಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ
ಮುರಿಯಬೇಕು ಈ ಸಮಯ ?
ಅನಿಸಿದೆ ನಿನಗೆ ,ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಘಂಟೆ ೧೨.೦೦ ಅದ್ರು
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ?

ದ್ವಂದ್ವವಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ
ನೀನು ಸಮಯವೋ ,ಸಮಯವೇ ಸೂರ್ಯನೋ ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು