ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

2009 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

೩ ಕವನಗಳು

ಅರ್ಥವಾಗದೆಯೂ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು..

ನನ್ನವಳಿಗೆ... ಜೇನ ಹನಿಗಳು.. (ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪಿ(ಪ್ಪು)ಗೆ )

ಕಣ್-ಮಣ್-ಹನಿ

ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ ಸುಮಧುರ ನೆನಪುಗಳೇ..

ನನ್ನವಳಾ.....

೩ ಚುಟುಕು

ದಡ

ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ಸ್ಪರ್ಶ

ನಯನ

ಅರ್ಧಬೆಂದಹೆಣ

ಮೂರು ಹನಿ

ನಾ ನೀನಾದ ಮಳೆ

ನಾ-ನೀ-ಪ್ರೀತಿ

ಕುಡುಕರ ಹಾಡುಗಳು (ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು) ಭಾಗ -೨

ಕುಡುಕರ ಹಾಡುಗಳು (ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು) ಭಾಗ - ೧

ಉಜಿರೆಯ ಉರಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಸಾತ್ವಿಕ್

ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ , ನಾವ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ

ಸಂಡಾಸ್ ಪುರಾಣ

"ಆಪರೇಷನ್ ಬೆಡ್ ಬಕ್ಸ್"

ಜೇನುಗಳು ಇವು ಸಿಹಿಯ ನೀಡುವ ಜೇನುಗಳು

ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಬೇಕೆ

ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ

ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ ?

@# ಎಡುವಿದ ತಿರುವಿನ ಎಡವು ಭಾಗ - ೧ $#

ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ: ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳು

%$ ಮಳೆ $#

ಬದುಕಿದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳು

"ಇನ್ನು ಮಂಗನ ಕೈ ಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು

ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ೧.೨

ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ - ೧. ೧

ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ

ಬದುಕು ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು - ೬ ( ನಾ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಸಾವು , ದುರ್ದೈವ್ಯ ನನ್ ಅಣ್ಣನದ್ದೇ )

"ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಂಬಲೇ ನಾ ನಿನ್ನ "