ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ ಸುಮಧುರ ನೆನಪುಗಳೇ..ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ ಸುಮಧುರ ನೆನಪುಗಳೇ
ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬುತ್ತಿ ಹೊತ್ತು

ಮೌನವೇ ಮಾತಾಗಿ
ಎದೆ ಬಡಿತವೇ ಮನದ ತುಡಿತವಾಗಿ
ಉಸಿರೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖವ
ನೀಡಿದಂತ ದಿನಗಳನು ಹೊತ್ತು

ಬಲಿತ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಳಸಿ ಗರಿಗೆದರಿ ಹಾರಾಡಿ
ಮರಳಿ ಗೂಡಿನೆಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ
ಮೂಡಿದ ವಿರಹದ ನೆನಪ ಹೊತ್ತು

ತುಂತುರು ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದು
ಹಸಿರು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆದ್ದು ಹೊರಳಾಡಿದ
ಮಧುರ ಸ್ಪರ್ಶದ ನೆನಪ ಹೊತ್ತು

ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ ಸುಮಧುರ ನೆನಪುಗಳೇ
ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬುತ್ತಿ ಹೊತ್ತು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು