ನನ್ನವಳಾ.....


ಮೂಡಿದೆ ಬೆವರ ಹನಿಗಳು
ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಆಗತಾನೇ ಪೋಣಿಸಿಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ
ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ

ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದೆ ರೋಮಗಳು ಸಾಲು ಮರದಂತೆ
ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಪುಳಕಕ್ಕೆ

ಗುಡುಗ ಕೂಡ ಗುಡುಗಿಸ ಹೊರಟ ಹಾಗಿದೆ
ಅವಳ ಎದೆಯ ಬಡಿತವಿಂದು

ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬೆದರಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ
ಅವಳ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗಕ್ಕೆ

ವಿರಹವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನಿದು
ವಿರಹಿಸಿದವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು
ಇದರ ಸವಿ ಏನೆಂದು....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು