ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ಸಂಗೀತದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು
ಸತ್ತಂತಾಗಿವೆ ಎನಗೆ
ನಿನ್ನ ಪಿಸು ಮಾತು ಕೇಳದೆ
ಸುಡುಬಿಸಿಲು ಹಿತವೆನಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಸ್ಪರ್ಶವ ಕಲ್ಪಿಸಿ

ಕಾರಂಜಿಯ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳು
ಮೂಡಿಸಿವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವ
ತಂತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ನೆರಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬದಂತಾಗಿದೆ
ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಇರುವಿದೆಯೆಂದೇನೋ

ಕದಡಿದ ಕೆಸರಿನಂತಾಗಿದೆ ಮನಸು
ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅರಿಯಲಾಗದೆ
ಮೂಡಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ
ನೀರ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನಂತೆ
ಸುಖಕ್ಕೋ ದುಃಖಕ್ಕೊ ಅರಿಯಲಾಗದಂತೆ

ಇದ್ದು ಇರದಿರುವ ಸನಿಹಕಿಂತ
ಇರದೇ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ
ಭಾವವೇ ಮುದ ನೀಡತೊಡಗಿದೆ ಇಂದು
ಚಂಚಲ ಮನಸಿದು ಇರುವುದೆಲ್ಲವ
ಬಿಟ್ಟು ಇರದುಲ್ಲದದರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುತಿಹುದಿಂದು

ಇಂತಿ
ವಿನಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

  1. << ಇದ್ದು ಇರದಿರುವ ಸನಿಹಕಿಂತ ಇರದೇ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾವವೇ ಮುದ ನೀಡತೊಡಗಿದೆ ಇಂದು >>
    ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಲು.

    ಯಾರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇದು? ಸಂಪದದ್ದೋ?

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು