%$ ಮಳೆ $#

ಮಲೆನಾಡ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪಿನಲಿ
ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಂತಿರುವ
ಮರಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ
ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ
ಹಾಲ ಹೊಳೆಯಂತೆ
ಸುರಿಯುತಿಹುದು ಮಳೆ

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲಿ
ಬೆಂದಿರುವ ಭೂತಾಯಿಗೆ
ಸಿಹಿ ನೀರ ಸಿಂಚನವಿಟ್ಟು
ಅವಳ ಉದರವ ಹೊಕ್ಕು
ಭುವಿಯ ಪದರವ
ಹಸಿರಾಗಿಸಿದೆ ಮಳೆ

ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ
ನರ ನಾಡಿಯೊಳಗೆ ಬೆರೆತು
ಜೀವ ಸಂಕುಲದ
ಜೀವವ ಚಿಗುರಾಗಿಸಿದೆ
ಈ ಮಳೆ

ಕಿರುಬೆರಳ ತುದಿಗೊಂದು
ಮುತ್ತಿಟ್ಟು
ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆಯ
ಸ್ಪರ್ಶವ ನೆನೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ ಈ ಮಳೆ

ಇಂತಿ
ವಿನಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು