ನಾ ನೀನಾದ ಮಳೆ

ಪಟ ಪಟನೆ ದೋ ದೋ ಎಂದು
ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ
ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ನಲ್ಲೆಯ ಸಿಹಿ
ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಈಗ

ಅವಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ
ಬಿಸಿ ಉಸಿರೇ
ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ
ಈ ದೇಹದ ನಡುಕವನಿಗ

ಭುವಿಯ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ
ವರ್ಷಧಾರೆಯ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯು
ನನ್ನ ಕಂಡು ನಗುತಿರುಹುದು
ನಿನಗಿಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖ
ತಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು

ಬಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಹನಿ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ
ಚಿಮ್ಮುಕೆಯ ಬೆಳಕು
ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎನಗೆ
ನನ್ನವಳು ನಕ್ಕಾಗ
ಅವಳ ದಂತದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ
ಕಿರಣದಂತೆ

ಬಿರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ನೆನೆದಿಹೆನು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ನೆನೆನೆದು
ತುಂಬಿರುವುದು ಈ ಕಂಗಳಲಿ
ಆನಂದಭಾಷ್ವ
ಮಳೆಹನಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ಸೇರುತಿರುವುದಿಗ
ಭೂತಾಯಿಯ ಒಡಲ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು