ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 27, 2011

ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ನಾ ಕವಿತೆಯೊಂದ

ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ನಾ 
ಕವಿತೆಯೊಂದ 
ವಿಷಯಗಳ 
ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು 
ವಿಷಮಗಳ 
ಎಲ್ಲೆಯ ಮೀರಿ
ಮನಸಿನ ಪರಿಧಿಯ 
ಆವರಿಸಿ 
ಮನುಕುಲದ 
ನರ ನಾಡಿಯೊಳಗೆ 
ಹರಿದು 
ನೀನೇ ಇಲ್ಲದ 
ಲೋಕದಿ 
ನಿನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತ 
ನೀ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನುವ 
ಭ್ರಮೆಯ 
ಪರದೆಯ ಸರಿಸಿ 
ಅವಸಾನದ 
ಅಂಚಿನಿಂದ 
ಅವತರಿಣಿಕೆ
ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ 
ಏರಿ
ಕೊನೆಯೆಂಬ 
ಪ್ರಾರಂಭದ 
ಅಂತ್ಯವ ಮುಟ್ಟಿ
ಬರೆಯ ಬೇಕೆಂದಿರುವೆ 
ನಾ ಕವಿತೆಯೊಂದ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು