ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2011

ಸುನಾಮಿ

ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಸುನಾಮಿ ಎಂದು 
ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳದಿರಿ 
ಇರುವ ನೀರಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ 
ನೀವ್  ಅತ್ತರೆ ಜೀವ 
ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ 

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು