ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2010

ಒಂಟಿ


ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲಿ 
ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ 
ಕಾದಿದ್ದಳು ಒಬ್ಬಳಲ್ಲಿ 
ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಒಂದು 
ಒಂಟಿ ಮರ 
ಅದರ ಮೇಲೊಂದು 
ಒಂಟಿ ಕಾಗೆ 
ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು 
ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಎಂದು 
ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಕಾಗೆಯ 
ಮಾತಾ ನಾನಂದು 
ಅದಕೆ ಆಗಿದೆ 
ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಮಗು 
ಮತ್ತೆ ನಾ ಆಗಿದ್ದೇನೆ 
ಒಂಟಿ 
ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ 
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲಿ 
ಅದೇ ಮರದ ಪಕ್ಕ 
ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ 
ಒಂಟಿ ಹುಡುಗಿ 
ಈಗಲೂ ಇದೆ 
ಅಲ್ಲಿ 
ಆ ಒಂಟಿ ಕಾಗೆ 
ಆದರೆ ಅದು 
ಕೂಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಕೆಳತೊಡಗಿದೆ ನನಗೆ 
ಅಕ್ಕ,ಅಕ್ಕ ,ಅಕ್ಕ ಎಂದು .

8 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು