ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2010

ಸುಳ್ಳು

ಅಂದೇ ನಾ 
ಗೆಳತಿ 
ನಾ ಆಡುವ 
ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲೂ 
ನೀನೇ ಇರುವೆ ಎಂದು 
ತಕ್ಷಣ ಅಂದಳಾಕಿ
ನುಡಿಯಬೇಡಿ ಸುಳ್ಳ 
ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 
ಅಂದಿರಿ 
ಹೋಗಿತ್ತು 
ಉರಿಸಿರಿನಾಗ ಧೂಳು 
ಆಗಿತ್ತು 
ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದು 

5 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು