ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2010

ಬಾ ನಲ್ಲೆ

ಬಾ ನಲ್ಲೆ ನನ್ನ
ಬರಡಾದ ಬಾಳಿಗೆ
ನೀಲಾಕಾಶದ ದಟ್ಟ
ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ
ಬಂದು ಸಿಹಿ ನೀರ
ನೀಡುವ ಮಳೆಯಂತೆ

ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ
ಮೂಡುವ ಚಿಕ್ಕ
ಚಿಗುರಿನಂತೆ

ಮಗುವ ಅಳುವ
ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ಜಿನುಗುವ
ಎದೆ ಹಾಲಿನಂತೆ

ಬಾ ನಲ್ಲೆ ನನ್ನ
ಬರಡಾದ ಬಾಳಿಗೆ
ತನ್ನ ಮಗುವ ನಗುವಿನಲ್ಲೇ
ತನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖವ ಮರೆಯುವ
ತಾಯಿಯಂತೆ

5 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು