ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2010

ನೀನಿಲ್ಲದೆ

ಆಗಿದೆ ನನಗೀಗ ಸಂದೇಹ


ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ

ಬಂದಿರಹುದೇ

ನನಗೇನಾದರೂ

ದೊಡ್ಡ ರೋಗ

ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ

ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ

ಗುಯ್ ಎಂಬ ರಾಗದೊಡನೆ

ಮೈ ಎಲ್ಲ ಸವರಿ ಹಿರುತಿದ್ದೆ ರಕ್ತ

ಯಾಕೋ ಏನೋ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ

ಮೊನ್ನೆ ಇಂದ ಬರೀ ಬಾರಿ ನೋಟವ

ಬೀರಿ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ;)

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು