ನನ್ನೀ ವಿರಹ

ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಎನ್ನುತಿದ್ದ
ನೀನು ಇಂದೇಕೆ ಹೀಗಾಗಿರುವೆ ,
ನೀನು ಅಲ್ಲೇ , ನಾನು ಇಲ್ಲೇ
ಅನ್ನುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ

ರಿಂಗಾದೊಡನೆ ನನ್ನದೇ
ಕರೆ ಏನೋ ಎಂದು
ಸ್ವೀಕರಿಸುತಿದ್ದ ಆ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್
ಕರೆ ಮಾಡಿದೊಡನೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿಹುದಲ್ಲ

ವಾರಕ್ಕೊಂದು ನೆವ ಹೇಳಿ
ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತಿದ್ದ ನೀನು
ತಿಂಗಳಾದರೂ ನೆರಳು
ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನನ್ನೆಡೆಗೆ .

ಇಂದೇಕೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ
ನನ್ನಾ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ
ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ,ಲೋಕವನ್ನೇ
ಮರೆಸುವ ಬಿಗಿ ಬಾಹುಬಂಧನ ,
ನಕ್ಕು ನಲಿಸುವ ತುಂಟ
ಮಾತುಗಳು !

ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿತಿರುವೇನು ನಾನೀಗ
ನೆನಪಾಗುತಿದೆ ಯಾರೋ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳು "ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ,ಹೆಣ್ಣಿನ
ಮನಸ್ಸು ಅರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ "
ಇಂತಿ ನಿನ್ನಾ ಇನಿಯ ಈ ವಿನಯ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು