ಚುಟುಕಗಳು

ದೇವರೆಂದರೆ 
ನನಗೆ 
ಬಹಳ 
ನಂಬಿಕೆ 
ಅದಕ್ಕೆ 
ದೆವ್ವಗಳು 
ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ 
ಮೊದಲು 
ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ 
ದೇವರು ನನ್ನ 
ಶತ್ರುವೆಂದು 

****************
ಅಂದಳು ಗೆಳತಿ
ನಾನು ನಿನಗಿಂತ
ಮುಂದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅದಕೆ ನಾನೆಂದೆ
ಇರಬಹುದು
ಗೆಳತಿ
ಆದರೆ
ನಿನಗಿಂತ
ಮುಂದೆ  ನಾ
ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ

**************

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು