ಚುಟುಕುಗಳು

ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ 
ಗೊರಕೆಯ 
ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತ
ಮಲಗುತಿದ್ದ 
ನನ್ನವಳು 
ಇಂದು ಸುಮ್ಮನೆ 
ಮಲಗಿದಾಗಲೇ 
ತಿಳಿದಿದ್ದು 
ನನಗೆ 
ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನವೆಂದರೆ 
ಏನೆಂದು.

*********************
ತುಂಟ ಕಣ್ಣಿನ 
ನಾರಿ 
ಉಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ 
ಸ್ಕರ್ಟು 
ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹುಡುಗರೇ 
ಅವಳ 
ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ 
ಫ್ಲರ್ಟು

*******************

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು