ತಲೆಕೂದಲು

ಉತ್ತಿಲ್ಲ 
ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ
ನೀರ ಹಾಯಿಸಿಲ್ಲ 
ಆದರೂ ಬೆಳೆಯುವುದು 
ಈ ತಲೆಗೂದಲು 
ಬೆಟ್ಟದೆತ್ತರಕ್ಕೆ
ಬೆಳೆದಾಗ 
ಆಗಾಗ ತಲೆ ತುರಿಸಿದಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು
ಕಟಾವು 
ಗೆಳೆಯ 
ಹಿಡಿದೆಳೆದಾಗ 
ರೋಷ ಉಕ್ಕಿ 
ಹಲ್ಲು ಉದುರುವಂತೆ 
ಹೊಡೆದಾಗ 
ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಬ್ಬಿ 
ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು
ಈ ತಲೆಕೂದಲು 
ಆದರೆ 
ಈಗೀಗ 
ಕೆರೆದಿಲ್ಲ 
ಕತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ 
ಯಾರಿಗೂ 
ಮುಟ್ಟುಲು 
ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಆದರೂ
ಅದೇನು 
ಹುಸಿ ಕೋಪವೋ 
ಇಳಿಜಾರ
ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಾರುವ ಆಟವಾಡುವ 
ಮಕ್ಕಳಂತೆ 
ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ 
ತಲೆ ಇಂದಿಳಿದು 
ಹೋಗುತಿರುವುದಿಂದು 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು