ಉಬ್ಬು

ನಲ್ಲೆ ನೀ ನಕ್ಕರೆ 
ಉಬ್ಬುವುದು ನಿನ್ನ
ಆ ಗುಲಾಬಿ ಕೆನ್ನೆ 
ಜೊತೆಗೆ 
ಹೊರಬರುವುದು
ಆ ಕೆಂದುಟಿಯು 
ಆಗಲೇ ಉಬ್ಬಿದ ಹಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ  :)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು