ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 25, 2010

ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ತಂದೆಗೂ ಬೇಡ :(

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ

ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ
ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೊದೆ ಒಳಗೆ ಹಸಿರ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಎಂಬ ನೀರ ಹನಿಗಳು